Internetové stránky věnované problematice registračních pokladen, elektronické evidenci tržeb a dalším novinkám na finančních úřadech...

Co je to EET / E-Tržby a jak to bude fungovat ?


Jaké jsou hlavní důvody zavedení EET / E-Tržby a co to komu přinese?

 

Všem lidem v ČR:

 

lepší výběr daní

- Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb.

- Snížení deficitu státního rozpočtu.

 

účinnější finanční správa

- Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků.

- Rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky.

 

 

Podnikatelům:

 

rovné podmínky na trhu

- Možné snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %.

- Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji.

- Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu.

 

cílená kontrola

- Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami.

- Omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami.

 

 

Zaměstnancům

 

odstranění černých výplat „na ruku“

ochrana a stabilita - odstupné, výpovědní doba

 

Jak to bude v praxi fungovat?

Princip EET

Chyba komunikace EET

Zjednodušený režim

Zdroj: www.financnisprava.cz